Integritetspolicy


Vi på XLENT Link AB respekterar den personliga integriteten och skyddar de personuppgifter vi hanterar, i enlighet med gällande lagstiftning, branschstandard och andra relevanta normer. Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi använder personuppgifter och vilka rättigheter du som individ har.  

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information vi hanterar skyddas från obehörig åtkomst. Endast de som behöver personuppgifterna kommer tillåtas åtkomst till dessa. 

Policyn gäller för alla våra anställda och individer och bolag som utför uppdrag åt oss är skyldiga att följa vår integritetspolicy. 


SAMTYCKE 

För att kunna använda tjänsterna som finns tillgängliga på våra hemsidor krävs det att du ger oss tillgång till vissa personuppgifter. Om du inte vill ge oss tillgång till dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna ge dig tillgång till den önskade tjänsten. 

Genom att använda tjänsterna på våra hemsidor bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna integritetspolicy och till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla dig alla våra tjänster. 


VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR BEHANDLING 

Personuppgifter är information som identifierar vem du eller de personer du företräder är, exempelvis namn, mobiltelefonnummer och e-postadress. Det kan även vara information du efterlämnar när du använder våra hemsidor eller tjänster. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 


VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER 

Det bolag som du eller din arbetsgivare har ett avtal med är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att all hantering sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Detta kallas för att man är personuppgiftsansvarig. I denna policy är det XLENT Link AB, Org.nr. 559180-7978 som är personuppgiftsansvarig. 


VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER 

I samband med att vi upprättar en kommersiell överenskommelse med dig eller din arbetsgivare samlar vi in personuppgifter om individer vi samarbetar med eller behöver kontakta för att genomföra vårt åtagande. I vissa fall är det individen själv som ger oss personuppgifter. I andra fall kan vi komma att få personuppgifter från vår uppdragsgivare eller den person som är ansvarig för avtalet med oss.  

Vi kan även komma att behandla personuppgifter som vi mottar per automatik (t. ex. automatisk registrering via våra servrar) för de ändamål som beskrivs nedan samt för att kunna erbjuda, övervaka och analysera användningen av tjänster och hemsidorna samt för att kunna genomföra underhålls- och förbättringsåtgärder. 


VILKA PERSONUPPGIFTER VI HANTERAR 

De personuppgifter vi primärt samlar in är namn, telefonnummer, och e-postadresser till personer som är engagerade i våra tjänster eller är kontaktpersoner för nyttjande av våra tjänster eller för administration av vår relation.  

Vi kan även komma att samla in information om din användning av våra hemsidor, t.ex. din sökhistorik, vilka sidor som besökts, samt IP-adresser, webbläsarinställningar, operativsystem, trafikdata och kommentarer och aktivitetsloggar från våra kursportaler (efter inloggning).  


SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR 

Vi använder personuppgifter för att ge dig tillgång till vissa tjänster, nyhetsbrev, kontakta personer som är engagerade i eller intresserade av våra tjänster och uppdrag samt för att hantera löpande administration kopplat till tjänsterna och uppdragen. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att svara på frågor från dig eller undersöka problem. Vissa av våra tjänster kräver att du ger oss tillgång till vissa personuppgifter, samt att vi hanterar även personuppgifter för att uppfylla lagkrav.  

Vi kan också komma att använda personuppgifter till att löpande kommunicera med kunder och andra intressenter för att informera om exempelvis seminarium och events, våra tjänster eller marknadstrender som vi tror är av intresse för dig i din yrkesroll. Du kan när du vill avregistrera dig från e-post eller kontakta oss för att bli borttagen från våra register (se Dina rättigheter nedan). Emellanåt kan vi be om uppgifter från dig via enkäter eller intervjuer i syfte att utvärdera våra engagemang och förbättra våra erbjudanden och tjänster. 


SÅ LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi sparar personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med dig eller din arbetsgivare. Vi kan även komma att spara kontaktuppgifter för att kommunicera med dig efter att vår affärsrelation har upphört, dock som längst 3 år efter sista aktivitet.  

Du kan närsomhelst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på "Avsluta prenumeration" i e-post kommunikation som vi skickar dig. Du kan också kontakta oss enligt uppgifterna nedan. 


VILKA KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED 

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra samarbetspartners och leverantörer som är delaktiga i vår leverans. Den informationen vi delar får bara användas för det ändamål den samlades in till. Dessa bolag är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.  

Dina personuppgifter kan överföras inom den Europeiska Unionen samt till andra länder utanför EU i enlighet med Kapitel V – ”Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer” i förordningen (EU) 2016/679. Ditt samtycke till denna integritetspolicy anses även utgöra samtycke för sådan överföring. 


DINA RÄTTIGHETER 

Enligt Dataskyddsförordningen har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få information om hur vi hanterar dina personuppgifter, rätt till tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning eller radering och rätt att invända mot viss behandling, exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten (www.datainspektionen.se). 


FÖRÄNDRINGAR I POLICYN 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.  Vi kommer att informera dig om ändringar i integritetspolicyn vid de fall då ändringarna kräver ditt samtycke. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid att läsa på webbplatsen (https://www.nexus.link/integritetspolicy). 


VEM DU KONTAKTAR 

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka e-post till dpolink@xlent.se


Denna policy är senast reviderad och fastställd av VD för XLENT Link AB: 2020-12-18